Allmänna köpvillkor

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@oddcyclist.com.

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när OddCyclist.com bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse.
En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av OddCyclist.com.
Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt.
Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad.
OddCyclist.com har ägande- och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.
För att handla hos oss måste du vara 18 år och OddCyclist.com måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Priser

I priserna ingår moms med 25% för varu- och tjänstebeställningar inom EU (12% för livsmedel, 6% för bokutgivning).
Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som OddCyclist.com inte råder över.
Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Inga expeditionskostnader tillkommer.
Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt

En fraktkostnad om 250 kr tillkommer för frakt inom Sverige.
För frakt till kunder utanför Sverige kan kostnad offereras på begäran, ta då kontakt med oss per e-post.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Kortbetalning

Vi använder ePay för säkra kortbetalningar.

4.2 Övriga betalningar

Vid överenskommelse kan andra betalningssätt också godkännas, vanligtvis faktura.
Alla betalningar till OddCyclist AB omfattas av dessa Allmänna Köpvillkor, erlagd betalning räknas som godkännande av dessa.

5. Leveranser

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager.
Paketen levereras av Posten eller annan transportör till utlämningsställe eller skickas som post.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll.
Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen.
Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.
Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.
Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

7. Transport

OddCyclist.com ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadade varor

När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.
Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt via e-post.

9. Ångerrätt och öppet köp

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt.
Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan.
Återsänd vara måste vara oanvänd och i sin originalförpackning.
Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden alltid för returfrakten.

Som kund hos oss erbjuder OddCyclist.com förlängd bytesrätt inom 30 dagar från det att du beställt varan.
Detta gäller endast oanvända produkter som åter kan säljas som ny.

10. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner.
Meddela oss alltid via e-post innan du skickar något.
Lägg med fakturan/kvittot så vi kan identifiera returen.
Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss.
Vid modifikation av produkt tar OddCyclist.com inget ansvar för produktfel som uppkommit till följd av modifikationen.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

11. Återbetalningar

Återbetalning sker via ePay.
Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

12. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.
Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

13. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice.
Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår integritetspolicy).

14. Ej uthämtat paket

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig.
Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta.
Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en avgift på 250 kr + moms för att täcka OddCyclist ABs kostnader för transport och administration.

15. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

För mer information om konsumentköplagen och distansavtalslagen, besök ARN och Konsumentverket.